Tentang KKM

My photo
Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
MISI: Menjana kecemerlangan mahasiswa dalam akademik, sahsiah dan kebudayaan kebangsaan. TEMA: Bersatu Membina Kecemerlangan. IMEJ: Kolej bertekad memartabatkan seni budaya nasional di kalangan mahasiswa.

Laporan Ceramah Pemantapan PNGK

Sunday, August 2, 2009


Pada khamis 16 Julai 2009, satu sesi ceramah pemantapan PNGK telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Kebajikan Siswali (JAKSA) di bawah kelolaan Pengerusi Biro Akademik JAKSA. Bertempat di Dewan Besar Kolej Keris Mas, majlis itu dihadiri oleh para pelajar prasiswazah Tahun 1 serta turut dihadiri oleh Pengetua Kolej Keris Mas, Prof Madya Sallehuddin Haji Mohd Noor. Majlis ilmu itu turut diserikan lagi dengan kehadiran Felo Akademik Kolej Keris Mas, Cik Syamsuliana Yusof dan barisan JAKSA itu sendiri. Antara pengisian dan kandungan ceramah yang telah disampaikan oleh motivator kita pada malam itu, iaitu Puan Rohana Tan adalah mengenai sistem pendaftaran kursus, system penilaian gred dan pengurniaan ijazah. Ceramah seumpama ini amatlah berguna kepada para pelajar Tahun 1 bagi mereka memahami sistem akademik dan peperiksaan di universiti ini. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada barisan JAKSA kerana sudi menganjurkan majlis ceramah yang sangat bermanfaat serta diharapkan dapat membantu adik-adik baru kita untuk berjaya.

Ceramah dimulakan dengan slot sistem pendaftaran kursus. Di sini, para pelajar didedahkan dengan pembahagian kursus yang terdapat di UKM, seperti Kursus Fakulti dan Kursus Universiti. Kursus-kursus ini pula mempunyai banyak taraf yang harus difahami oleh para pelajar agar tidak timbul isu silap memilih kursus kelak. Pendaftaran dan pemilihan kursus ini juga haruslah bertepatan dengan bidang yang diambil serta minat para pelajar bagi memastikan PNGS dan PNGK para prasiswazah terus meningkat dan cemerlang dari semester ke semester. Kursus-kursus ini boleh diakses oleh para pelajar melalui laman web SMP dengan hanya menekan bar ‘gugur/tambah kursus’ pada minggu pertama sehingga minggu kedua pada tiap-tiap semester. Sesi ceramah diteruskan lagi dengan slot penilaian gred dan pengurniaan ijazah. Semasa sesi ini dijalankan, para prasiswazah diterangkan dengan sistem gred, nilai gred dan pemarkahan untuk peperiksaan yang bakal mereka duduki pada tiap-tiap semester. Puan motivator kita juga turut menyelitkan tentang perihal anugerah dekan dalam slot system pengurniaan ijazah. Para pelajar seharusnya mendapatkan PNGS sekurang-kurangnya 3.60 dan ke atas untuk merangkul anugerah tersebut dengan minimum 10 unit kursus telah didaftarkan. Di samping itu, para pelajar juga dinasihatkan agar menanamkan semangat untuk cemerlang sejak dari awal lagi untuk berjaya.

0 Komen:

Twitter Updates

    ikuti kami di Twitter
    There was an error in this gadget